YAŞAM KOÇLUĞU EĞİTİMİ

Hepimiz gün boyunca onlarca  işle aynı anda  uğraşıp,  hepsini  de  en  iyi  şekilde  yapmaya  uğraşıyoruz.  Ancak  ne  var  ki  çoğu  zaman  işi verimli yapmamızı engelleyen bazı faktörler yüzünden sonuçlar istediğimiz kadar  iyi olmayabiliyor. Bunlardan  bir kısmı  kendimizden  bir  kısmı  ise  bizim  dışımızdaki  etkenlerden  kaynaklanır. Genelde  sebepleri  bilsek  bile işin  çözümüne  nereden  ve  nasıl  başlayacağımız  konusunda  kararsız  kalarak  eyleme  geçmeyi erteleriz. Bu  döngü  devam  ettikçe  memnuniyetsizliklerimiz  artarak  devam  eder  ve  bir  süre  sonra  ipin  ucunu  bırakırız.Bunların sonucunda da mutlu olmayan, amacı olmayan, yaşamdan ne beklediğini bilmeyen rutin bir şekilde yaşamı tüketen ve düşük motivasyonlu bireyler oluruz.Peki mutlu olan, motivasyonu yüksek ve geleceğe güven ile bakan bireyleri farklı kılan nedir? Evet mutlaka çeşitli araçlar ve bir takım uygulamalar var. İşte “koçluk” (coaching) dediğimiz yöntem bu uygulamaların en etkinlerinden biri olarak ilk sıralarda karşımıza çıkıyor. Sporcuların etkinliklerinin artırılması amacıyla kullanılan koçluk artık hayatın her alanında  yaygın olarak uygulanıyor.

Yaşam Koçluğu

Koçluk en kısa ve öz anlatımla ‘istenen performansa ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisi’ olarak tanımlanabilir. Amacı danışanın kendi belirlediği hedefe,koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir. Süreç boyunca danışan kendisini daha iyi tanır, potansiyelini keşfeder ve hatalarından ders alarak yetkinliklerini geliştirir. Koçluk bu hizmeti alan danışanın, özel ve profesyonel yaşamda gelişiminin sağlanmasını hedefleyen ve tümüyle güven ve gizlilik esasına dayanan bir süreçtir. Bu aşamada koçluk konusunda bazı noktalara açıklık getirmekte yarar olacaktır. Koçher konuda değil, yöntemler ve koçluk süreci konusunda uzmandır. Problemlerin çözülmesi veya geliştirilmesi gereken faktörler konusunda neler yapılması gerektiğini hazır olarak sunan değil, çözümü danışanın bulmasına yardımcı olan, danışanın alışmış olduğu düşünce yapısını zorlayan, farklı bakış açıları yakalamasını, davranışsal becerilerini iyileştirmesini sağlayan kişidir. Koçluk süreci belli adımları içerir. Süreç koç ile danışanın uyum sağlaması ve karşılıklı güven ortamının yaratılması ile başlar. Daha sonra danışanın yaşadığı sorunlar, gelişmeye açık yönleri ve istekleri analiz edilerek birlikte tanımlanır. Hedef kişinin önündeki engelleri kaldırarak ilerlemesini sağlayacak yetkinliklerin geliştirilmesidir. Sonraki aşamada bu hedefe ulaşmak için kullanılabilecek kaynaklar tespit edilir ve karşılıklı karar verilen bir eylem planı hazırlanır. Plan devreye sokulur ve uygulamada karşılaşılan aksaklıklar ve kaydedilen ilerlemeler karşılıklı değerlendirme yapılarak hedefe ulaşması sağlanır.

Koçluk Nedir?

•          Kişilerin varolan potansiyellerini ortaya çıkararak ulaşabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir.

•          Şu anki durumundan daha iyi bir duruma ulaşmak isteyen sağlıklı bireyler ile yapılan bir çalışmadır.

•          Geçmiş ile değil şimdi ve gelecek ile ilgilidir.

•          Ne ve nasıl soruları sorulur.

•          Vizyon oluşturmak ve başarmak amaçlıdır.

•          Kişilerin hedefledikleri (ulaşmak istedikleri yere) doğru yada başarıya doğru yapılan bir yolculuktur.

•          Kişinin kendini fark etmesini sağlayan bir süreçtir.

•          Koçluk çözüm ve sonuç odaklıdır.

•          Koçluk pek çok seçenekler sunar

•          Koçlukta eşitlik ilkesi vardır.

Koç Kimdir?

Kısaca Koç hayal edilen yaşam ile yaşanan hayat arasındaki dengenin köprüsüdür.

•          Yol arkadaşıdır.

•          Kişilerin içlerinde var olan potansiyellerini ortaya çıkaran kişidir.

•          Doğru ve güçlü sorular sorar.

•          Danışana inanır.

•          Yargısız bakış açısıyla bakar

•          İyi bir dinleyici ve gözlemcidir.

•          Motivasyonu arttıran ve iç motivasyonun ortaya çıkmasını sağlayan kişidir.

•          Değerlerin ortaya çıkmasını sağlar.

•          Değişim yaratır.

•          Satır aralarını duyar.

•          Farkındalığı arttırır.

•          Gelecek odaklıdır.

•          Danışanı farklı bakış açısından baktıran kişidir.

•          Danışanın hedeflediği yolda yürümesini destekler.

•          Sonuç odaklıdır.

•          Çözüm odaklıdır.

•          Nasıl ve Başka sorularını sıkça sorar.

•          Düşündürür.

•          Kişinin dışarıdan bakan gözüdür.

•          Pozitiftir.

•          Danışana eylem adımlarını attıran kişidir.

•          Güven ilişkisine dayalı çalışır.

•          Koç hiçbir şeye “Bu budur” demez ve etiketlemez.

•          Koç sürekli kendini bilgi,beceri ve deneyimleriyle geliştirir.

•          Koç her yöntemi kullanmaya ve denemeye açıktır, eğer kullanılan yöntem işe

yarıyorsa çalışmalarına dahil eder.

•          Koç danışanını, görünmez göbek bağlarıyla kendisine bağlamaz çünkü amacı

danışanının kendi gücüne sahip çıkmasını ve kimseden medet ummamasını sağlamaktır.

•          Koç’u danışanın “ Yaşam Başarısı”na ulaşmasını hedefler.

•          Koç deneyimlere geniş perspektiften bakabilir.

•          Koç’unun empati yeteneği yüksektir, karşısındakinin hislerini algılar ama bu duyguları kendine yaşatmaz.

•          Koç esnek bir yapıya sahiptir. Yaşamda her şeyin olabilirliğine ve sonsuz olasılıklara inanır.

•          Koç danışanına sürekli seçimler sunarak, danışanına seçme ve karar verme yeteneği sağlar.

•          Koç yaşamının her alanında iletişim konusunda yeteneklidir.

•          Koç iyi bir dinleyicidir, dinlerken uyum sağlar, analiz yapar ve karşısındakine güven duygusu verir.

•          Koç dikkatini toplama konusunda yeteneklidir

•          Koç yüksek yaşam enerjisine sahiptir ve görüştüğü kişileri enerjisiyle etkiler.

•          Koç danışanının farkındalığını arttırma konusunda yeteneklidir.

•          Koç’un konuşmaları daima pozitif yönde ve seçtiği kelimeler olumlu anlam içeren kelimelerdir.

•          Koç kaos anlarında daima sakin kalabilir.

•          Koç güler yüzlü, huzurlu, neşeli, esprili ve sabırlıdır. Danışanlar kendilerini yanında huzurlu hissederler.

•          Koç samimi olmakla beraber danışanıyla saygı mesafesini korurlar.

•          Koç zamanını iyi değerlendirirler, ne kendi ne de danışanın zamanından çalmazlar.

•          Koç randevularına sadıktır ve mümkün oldukça randevu zamanını değiştirmez.

•          Koç yukarıda aktarılan tüm bu becerileri kendi yaşamlarında uygulayabilen kişilerdir.

Koç’luk Farklı ritimlerin içinde spontane bir melodinin bütünlüğü için  en iyi çözüm yollarından birir.

Şu anda yaşadığınız yaşam gerçekte yaşamak istediğiniz yaşam değil ise Koç’luk eğitimi tam size göre tasarlanmış bir eğitim modülüdür.

Yaşam koçluğu temelde değişim yönetimidir. Değişime adapte olmaktır. Bu pencereden, insanların kendilerini çok farklı alanlarda fark etmelerini sağlayan, yürümek istedikleri yolu farkındalıkla seçmelerini, seçtikleri yolda kararlılıkla adım atmalarını destekleyen ve ulaşmak istedikleri yere onları ulaştıran profesyonel bir süreçtir.


Bu yaklaşım karşılıklı iletişim ve bir etkileşimi içerir. Bununla birlikte yaşam koçu penceresinden bakıldığında; koç, çok iyi dinleyip oradan hareketle çok güçlü sorular soran ve kişiye alan açarak onu destekleyen kişidir.


 

Yaşam Koçluğu Eğitiminin Avantajları Nelerdir?


Yaşam koçu unvanı kazanmak dışında, online yaşam koçluğu eğitimi ile pek çok avantaj elde edebilirsiniz. Bunlardan en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz:

Yaşam koçluğu eğitimi ile koçluk, danışmanlık ve mentorluk arasındaki farkları öğrenirsiniz.

Bir koçun temel sorumluluklarını öğrenirsiniz.

Etkili iletişim yöntemlerini öğrenirsiniz.

Hedefler belirleyip, onlara ulaşmanın yollarını keşfedersiniz.

TGROW ve SMART koçluk modellerine aşina olursunuz.

Koçluk sürecini kişisel gelişim amacıyla kullanabilirsiniz.

Kendi koçluk uygulamalarınızı başlatabilirsiniz.

Online Yaşam Koçluğu Eğitimi ile dinleme becerileri, eşleştirme, yansıtma, sorgulama, koçluk üslubu, geri bildirim, yönetim gibi alanlarda da yetkinlik kazanırsınız

Yorumlar (0)

Yorum yaz